top of page

Deskundigheidsbevordering in de zorgsector is van essentieel belang om aan de veranderende eisen rond wet- en regelgeving te kunnen voldoen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Wij bieden verschillende vormen van deskundigheidsbevordering aan, zoals opleidingen, trainingen op maat, training on the job, workshops en webinars. 

 • Opleidingen  
  In samenwerking met HBO Academy en NCOI/MVP ontwikkelen en verzorgen wij opleidingen voor de zorgadministratie. Deze worden op diverse niveaus, van MBO tot HBO+ gegeven. Bij een aantal opleidingen is het mogelijk om na het afronden hiervan te worden ingeschreven in het Register Gekwalificeerd Zorgadministrateur bij SRFA. 

 • Trainingen op maat 
  Op verzoek van zorgorganisaties kan KEI een training op maat  verzorgen op het gebied van zorgadministratie, functioneel beheer, zorgprocessen of aanpalende onderwerpen. 

 • Training on the job
  Soms is de meest efficiënte manier van trainen dit doen terwijl je ook daadwerkelijk de werkzaamheden uitvoert. Hierdoor leer je sneller de werkprocessen en de bijbehorende taken. KEI kan als meewerkend voorman bijvoorbeeld het inwerktraject verzorgen van een nieuwe medewerker op een zorgadministratie of als functioneel beheerder van het ECD verzorgen. Ook bij de overgang naar een nieuw ECD is training on the job een geschikte vorm om aan te bieden aan medewerkers 

 • Workshops
  Op locatie of op het kantoor van KEI kunnen rondom thema’s workshops worden gegeven die een interactief karakter hebben. Dit is een mooie vorm van deskundigheidsbevordering als het gaat om processen in de organisatie. 

 • Webinars  
  Webinars organiseren we in samenwerking met experts of de opleidingsinstituten waar wij betrokken zijn. In de webinars behandelen we actuele thema’s die we bij onze klanten hebben opgemerkt of die wij voor onze klantenbelangrijk vinden. 

Deskundigheidsbevordering

voor kwaliteit in de zorg

bottom of page