top of page

Consultancy

Zorgadministratie

Het belang van een goed systeem van een administratieve organisatie en Interne beheersing (of Controle) is noodzakelijk om bij te dragen aan de continuïteit van de organisatie en inzicht te verschaffen in de risico's met betrekking tot de verantwoording van opbrengsten. 

Functioneelbeheer

Onze functioneel applicatie beheerders kunnen u op verschillende gebieden ontzorgen. We gaan niet alleen uitvoerend aan de slag maar denken graag in oplossingen en helpen de organisatie te ontlasten. Wij bieden kwalitatieve ondersteuning met functionele kennis qua inrichting en gebruik. 

Implementatie ondersteuning 

Een ECD-implementatie is het procesmatig en/of planmatig invoeren van vernieuwingen of veranderingen in een organisatie. Het doel is om ervoor te zorgen dat de vernieuwingen of veranderingen worden geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden en het functioneren van de organisatie. 

Zorgadministratie

Wij kunnen u ondersteunen bij de volgende activiteiten. 

 • Cliëntadministratie
  Alle administratieve werkzaamheden vanaf de in zorg name van een cliënt tot einde zorg. Denk hierbij aan de aanmelding, intake, wachtlijst, overeenkomst maken en versturen. 

 • Berichtenverkeer
  Alle versleutelde communicatie rondom een toewijzing van een cliënt. start-muaties-stop. 
  Dit gebeurd via het berichtenportaal Vecozo. Mutaties in de zorg worden op deze manier gecommuniceerd tussen de zorgaanbieder en de financier: gemeente (WMO, Jeugdwet), Zorgkantoor (WLZ), Justitie (WFZ) of Zorgverzekeraar (ZVW).  
  Het berichtenverkeer noemen we ook wel ketenberichten. 

 • Declareren/factureren 
  De financiële afhandeling van het leveren van de zorg. Alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het opstellen en versturen van declaraties en facturen.  
  En de hieruit komende uitval en afkeur analyseren en oplossen. 

 • Scholing en training van medewerkers 
  Wij scholen en trainen medewerkers op verschillende gebieden. Het op peil houden van de kennis van de medewerkers is van groot belang voor het zo efficiënt mogelijk functioneren van de afdeling. Denk hierbij aan kennis in wet- en regelgeving, kennis van het ECD, kennis van het berichtenverkeer, kennis van de processen op een zorgadministratie. 

 • Procesoptimalisatie en LEAN gericht op een optimale AO/IB;  
  Efficiëntie binnen de administratie/afdeling verbeteren door het verbeteren van de processen. Issues die zich voordoen zijn bijvoorbeeld slechte samenwerking tussen afdelingen, onduidelijkheden in het proces. Hoe ga je dit procesmatig oplossen? Een methode die je zou kunnen toepassen is de lean methode.  

Functioneelbeheer

Onze functioneel applicatie beheerders kunnen u op verschillende gebieden ontzorgen. We gaan niet alleen uitvoerend aan de slag maar denken graag in oplossingen en helpen de organisatie te ontlasten. Wij bieden kwalitatieve ondersteuning met functionele kennis qua inrichting en gebruik. 

 

 • ECD beheer 
  De continue veranderende wet en regelgeving zorgen ervoor dat er regelmatig onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht. Vertalen van wensen en ideeën, die vanuit de gebruikersorganisatie komen en waar mogelijk implementeren in het softwaresysteem.  

 • Informatievoorziening; BI en rapporten 
  Hieronder valt het vertalen van wensen aangaande data en het ontsluiten via standaard rapportages, scripting en BI tools. Hoe wordt er stuurinformatie aan het management geleverd. Het maken van een functioneel ontwerp van informatie of rapport. Het zelf maken van rapportages of het laten maken daarvan door een softwareleverancier. 

 • Training/opleidingen/workshops 
  Het adviseren van de gebruikersorganisatie over het gebruik van het systeem. Het opleiden van gebruikers in het softwaresysteem. Het schrijven van handleidingen en werkinstructies voor gebruikers. De plaats van de functioneel beheerder in de organisatie (workshop) 

 • Koppelingen beheer 
  Het onderhouden en ontwikkelen van koppelingen tussen het bronsysteem en gekoppelde systemen. Het maken en kunnen doorgronden van een functioneel ontwerp en het ICT-landschap. De gevolgen van wijzigingen in één van de gekoppelde systemen kunnen doorgronden. 

 • Ondersteuning dagelijkse werkzaamheden 
  Onderhouden van contacten met de softwareleverancier en eventueel overige partijen (denk hierbij aan beleidsmedewerkers, eindverantwoordelijken) betrokken bij het ECD.
  Operationele werkzaamheden zoals: gebruikersmeldingen, probleem oplossing, helpdesk ondersteuning gebruikers en waar nodig kennisoverdracht. 

 • Ondersteuning releases 
  Het testen van nieuwe releases van een ECD. Het maken van testscripts en testcasussen hiervoor. Aangeven van oplossingen voor softwareproblemen bij de softwareleverancier.

Implementatie ondersteuning

Een ECD-implementatie is het procesmatig en/of planmatig invoeren van vernieuwingen of veranderingen in een organisatie. Het doel is om ervoor te zorgen dat de vernieuwingen of veranderingen worden geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden en het functioneren van de organisatie. Het is belangrijk om te begrijpen waarom een nieuw ECD nodig is en wat het zal veranderen. KEI kan op verschillende manieren ondersteuning bieden bij de implementatie, met ervaring in de implementatie van verschillende ECD's en met de mogelijkheid om zowel projectleiders als projectmedewerkers in te zetten. 

 

 • Projectleider en projectmedewerkers 
  Wij hebben ervaring in implementatietrajecten en kunnen meedraaien in een project van begin tot eind in verschillende rollen. Bijvoorbeeld als projectleider of meer ondersteunend en uitvoerend als projectmedewerker.  
   

 • Ondersteuning bij de voorbereiding 
  Uitwerking van de huidige werkprocessen en het huidige ECD op orde krijgen. Meedenken bij het vaststellen van een inrichtingsdocumenten en een autorisatiematrix. Ondersteuning bij het uitvoeren het testplan, gegevensconversie en overige werkzaamheden die bij de voorbereiding van een implementatie komen kijken. 
   

 • Ondersteuning bij de implementatie/livegang 
  Inrichtingswerkzaamheden van het ECD, zowel zorginhoudelijk als zorgadministratief en wel zodanig, dat de processen van de organisatie geïmplementeerd zijn. Denk hierbij aan de organisatiestructuur, verschillende typen zorg, zorgplan en verschillende portalen. 

  

Ondersteuning bij de nazorg 

Allereerst het trainen van nieuwe medewerkers en de vragen en zorgen bij hen weghalen. Het opfrissen en verdiepen van de kennis van de huidige medewerkers en ondersteuning bij het opstellen van een optimalisatiecyclus. 

 • Ondersteuning bij de uitfasering van het ECD
  Tijdens de overgangsfase kunnen wij zowel FAB als ZA ontlasten door te ondersteunen in het uitfaseren van het oude ECD of deze volledig uit handen nemen en het borgen van de historie uit het oude ECD. 

 • Training 
  Het trainen en bijscholen van medewerkers in het ECD. Scholing en het inwerken van nieuwe medewerkers. Training on the job. 

bottom of page