Online sessie met Coach-Point

Wlz-zorg voor mensen met langdurige psychische problematiek

In december ontvingen wij de vraag van Coach-point of wij advies en ondersteuning konden bieden over de impact van de wetswijziging, waarbij mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen toetreden tot de Wet Langdurige Zorg per 1 januari 2021.

Voor Coach-Point betekende dit dat cliënten die nu door de gemeente gefinancierde zorg (Wmo) ontvingen zouden worden overgeheveld naar door het zorgkantoor gefinancierde zorg (Wlz).

De belangrijkste aandachtspunten

Na een gesprek met Coach-Point waarin wij de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje hadden gezet, hebben wij een sessie georganiseerd met als doel:

  • Informeren over hoe het proces verloopt van aanvraag tot en met verantwoording van verleende zorg binnen de Wet Langdurige Zorg
  • Informeren over de belangrijkste voorwaarden en verplichtingen bij gefinancierde zorg via de Wet Langdurige Zorg.
  • Informeren over de eisen die worden gesteld aan de uitvoering, denk aan certificaten, inrichting van het ECD en wetgeving
  • De invloed op de werkprocessen binnen Coach-Point in beeld brengen aan de hand van de bestaande processen.

De sessie hebben wij veilig online kunnen organiseren door onze reeds ingerichte omgeving voor het geven van webinars.

Bij de sessie waren medewerkers van Coach-Point aanwezig vanuit alle onderdelen van het proces. Op deze manier konden we met de input van de medewerkers het proces van aanvraag tot en met verantwoording goed in kaart brengen plus de aandachtspunten die er zijn bij de Wet Langdurige Zorg.

Een online sessie is helaas wat minder interactief dan een live-sessie. Fijn om van de klant te horen dat zij de sessie positief hebben ervaren en blij waren met de hand-out die we achteraf hebben toegestuurd.

“Op donderdag 24 december hebben wij via Teams een interactieve presentatie over de Wlz gekregen. Voor elke stap in de procedure was er iemand van ons team vertegenwoordigd. Dit was prettig, om zo een compleet en duidelijk beeld, afgestemd op onze werkwijze te krijgen. Erg handig is ook de complete hand-out die wij achteraf hebben ontvangen. Zo konden wij echt aan de presentatie deelnemen en volledig focussen zonder aantekeningen te hoeven maken. Op dit moment hebben wij nog niet met Wlz-contracten gewerkt, maar ik denk dat de presentatie een goede inleiding is geweest op wat wij kunnen gaan verwachten als alles in werking gaat. ” Kelly – Clientadministratie Coach-Point “