Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2022 (dit is vooralsnog de datum dat de wetswijziging zal ingaan) wordt een nieuwe vorm van het woonplaatsbeginsel voor de Jeugdwet gehanteerd. Tot nu toe is de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige leidend bij het vaststellen van de verantwoordelijke gemeente. De verantwoordelijke gemeente is de gemeente die verantwoordelijk is voor de financiering van de noodzakelijke jeugdzorg van de jeugdige.

Woonplaats gemeente?

Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment dat hij/zij zorg krijgt.

Ter voorbereiding op het nieuwe woonplaatsbeginsel heeft onze collega Ronald Vermeulen een factsheet geschreven 'Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet per 1-1-2022'.

Na het invullen van het onderstaande formulier kun je de factsheet downloaden.

Uiteraard kunnen onze consulenten bij deze knelpunten ondersteunen. Moment inplannen om te sparren over dit onderwerp?

Neemt u hiervoor contact met ons op.

    Inschrijven nieuwsbrief
    Ontvang maximaal één keer per 6 weken onze nieuwsbrief, vol actueel nieuws en handige tips uit de praktijk.
    U kunt zich op elk gewenst moment weer uitschrijven.