Standaard administratieprotocollen WMO/Jeugdwet

Factsheet

Ondanks dat het i-Sociaal Domein zich sinds 2015 inzet voor landelijke uniforme administratieve regels m.b.t. de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en gemeenten, leert de praktijk van alle dag dat de variëteit groot is in de administratieve afspraken die de gemeenten met hun zorgaanbieders maken. Dit komt door de beleidsvrijheid die gemeente gebruiken in hun beleids- en inkoopprocessen. De in oktober 2017 door het ZiN uitgebrachte Handreiking Uitvoeringsvarianten Wmo/Jeugdwet (https://i-sociaaldomein.nl/publicaties/handreiking-uitvoeringsvarianten-iwmo-en-ijw) had hierop ook niet het gewenste effect.

Om deze diversiteit aan administratieve afspraken te doorbreken en daarmee de vermijdbare administratieve lasten voor alle partijen binnen het sociaal domein terug te dringen, heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein dit jaar voor elke uitvoeringsvariant een standaard administratie-protocol ontwikkeld.

Ronald Vermeulen heeft sinds 2015 ruime ervaring opgedaan met de wet- en regelgeving binnen het Sociaal Domein. Hij deelt zijn ervaringen graag uit in de praktijk. Met betrekking tot de drie standaard administratieprotocollen heeft hij alle relevante informatie beknopt in een factsheet samengevoegd.

Na het invullen van het onderstaande formulier kunt u dit factsheet downloaden.

    Inschrijven nieuwsbrief
    Ontvang maximaal één keer per 6 weken onze nieuwsbrief, vol actueel nieuws en handige tips uit de praktijk.
    U kunt zich op elk gewenst moment weer uitschrijven.