Ondersteuning bij overgang naar PlanCare 2

Voor 1 januari 2020 moeten de organisaties die de applicatie PlanCareDossier van De Heer Software hebben, volledig zijn overgegaan naar PlanCare2. Het werken in PlanCareDossier wordt vanaf die datum niet meer ondersteund. Dat wil zeggen dat er geen verbeteringen of fixes meer zullen plaatsvinden in PlanCare Dossier en dat ook de wet- en regelgeving voor 2020 alleen in PlanCare2 beschikbaar zal worden gesteld.

Vanuit KEI bieden wij op diverse manieren ondersteuning aan bij deze overgang.

Wij hebben ervaren applicatiebeheerders beschikbaar die deze transitie kunnen begeleiden. Wij kunnen een inschatting maken van de benodigde stappen en tijd en uw applicatiebeheerder ondersteunen bij het inrichten en testen van PlanCare2.

Omdat er binnen KEI reeds ervaring is opgedaan met de overgang naar en het werken met PlanCare2 kennen wij de knelpunten. Ondersteuning bij de implementatie van nieuwe modules, zoals de activiteitenregistratie, maar ook de migratie van de productieregistratie is mogelijk.

Daarnaast kunnen KEI-medewerkers uw cliëntenadministratie ondersteunen bij de migratie van de productieregistratie en de daaruit voortvloeiende controles en correcties. Wij kunnen uw medewerkers wegwijs maken in de nieuwe manier van werken.

Onze ervaring is dat deze overgang een grondig testtraject vereist. Voordat u overgaat, wilt u zeker weten dat alle financieringen (WLZ, WMO, FZ enz.), maar ook de verschillende manieren van declareren (P*Q, trajectfinanciering enz.) in de declaraties en facturen terechtkomen.

Daarnaast vergt dit een behoorlijke inspanning van de cliëntenadministratie; de registraties en controles worden op een heel andere wijze uitgevoerd. Hierbij is begeleiding en ondersteuning vaak noodzakelijk.

Wij adviseren u om niet te wachten tot het einde van het jaar; naast de transitie naar PlanCare2 krijgt u ook nog te maken met de nodige werkzaamheden rondom de jaarovergang binnen uw ECD en backoffice ! Als u de productieregistratie met behulp van de migratietool overzet naar PlanCare2 zal dit nog gebeuren op basis van de wet- en regelgeving 2019. Naast het nodige werk i.v.m. de overgang krijgt u dan tegelijkertijd te maken met die van de jaarovergang, wat een nog grotere werkdruk op het applicatiebeheer en de cliëntenadministratie zal betekenen.

Het is nu tijd om deze transitie uit te voeren! Heeft u hierbij bovengenoemde ondersteuning of een andere vorm van advies nodig, aarzel dan niet om KEI in te schakelen. U kunt ons bereiken op 088-0158899 of info@kei-bv.nl.