Nieuwsflits Zorgaanbieders vrezen voor verantwoordingscircus over coronakosten

Zorgaanbieders in de cure en care hebben de vrees uitgesproken over de wijze waarop de NZA en ZN zich nu opstellen met betrekking tot de vergoeding van de gederfde omzet en extra kosten vanwege de coronamaatregelen.

De brancheorganisaties zien dat de ruimhartige beloften uit de brief van ZN van 17 maart jl. minder ruimhartig uitpakken in de uitwerking en dat de “oude reflexen van de verzekeraars weer terugkeren”. De zorgsector stelt dat de huidige aanpak door de NZa te technisch en niet praktisch is. Dit levert discussies op detailniveau op, waardoor het een langdurig verantwoordingscircus zal gaan veroorzaken.

Ook accountantskantoren geven aan dat dit niet alleen een administratieve druk geeft bij zorgaanbieders, maar dit zal ook leiden tot extra gedetailleerde controles door accountants die ingewikkeld, tijdrovend en dus duur zullen zijn.

Bij KEI hebben wij een interne werkgroep die de kennis heeft, en met externe partijen samenwerkt, om oplossingen te vinden voor de verantwoording van wel en niet geleverde zorg.

Voor ondersteuning en/of vragen kunt u contact opnemen via:

088 015 88 99

Info@kei-bv.nl