Nieuwsflits inzake Coronavirus

We zijn alweer een aantal weken verder in deze roerige periode. Nauwlettend volgen we allemaal de ontwikkelingen die in rap tempo bekend worden gemaakt. Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder.

De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wmo, WLZ en de Jeugdwet. Deze afspraken gelden vooralsnog met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot 1 juni 2020.

Wat is de kern van deze afspraken en wat betekent dit voor uw bedrijfsvoering ?

Dit zijn de belangrijkste adviezen:

  • Inventariseer welke extra kosten er op u af komen en zorg dat u deze apart registreert in uw financiële administratie
  • Richt uw ECD in op het kunnen registreren van niet geleverde zorg (inrichting van financieringswijze, producten, afwezigheidsredenen)
  • Breng in beeld welke zorg nu niet kan worden geleverd en maak werkafspraken hoe deze centraal op de administratie kunnen worden geregistreerd
  • Onderzoek alternatieve mogelijkheden om zorg te leveren (zorgplicht) en kijk naar mogelijke ondersteuning vanuit extra tijdelijke maatregelen hiervoor vanuit de financiers.
  • Neem contact op met uw zorginkopers van de zorgkantoren, zorgverzekeraar, justitie en gemeenten.

Wees proactief en pragmatisch in het zoeken naar een zo eenvoudig mogelijke bedrijfsvoering en administratieve afhandeling van gelden.

Uitstel jaarverantwoording

Naast bovengenoemde punten m.b.t. de administratieve afhandeling is er besloten dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen hun jaarverslag op een later tijdstip mogen indienen. Ook het eventueel vragen van uitstel bij de IGJ wordt verlengd: dat kan nu vóór 15 juli 2020  (over verslagjaar 2019).

Samen moeten we het doen deze periode en ook in deze tijd staan onze Kei consulenten voor u klaar.

Voor een uitgebreide toelichting van bovengenoemde punten kunt u onze factsheet vrijblijvend opvragen via onze website.

Voor vragen kunt u contact opnemen via:

088 015 88 90

info@kei-bv.nl