Nieuwe berichtenstandaard voor iWmo en iJw per 30 maart 2020

In de periode van 18 t/m 30 maart vindt in fasen de migratie plaats van de berichtenstandaard 2.3 naar de berichtenstandaard 2.4, zowel voor iWmo als iJw. De berichtenstandaard iWlz verandert niet.

Versturen van regieberichten  verplicht

De belangrijkste wijziging hierin voor zorgaanbieders betreft de verplichting tot het sturen van regieberichten. Dit zijn de start zorg en stop zorg berichten voor de uitvoeringsvarianten inspanningsgericht en outputgericht. Tot en met berichtenstandaard 2.3 waren deze niet verplicht. Gemeenten zijn vrij om met zorgaanbieders afspraken te maken over de door te geven begin- en einddatum. Hiermee kunnen gemeenten bepalen of zij bepaalde onderdelen van het zorgproces (zoals intake) wel of niet betalen. Voor zorgaanbieders is het dus raadzaam om hiervoor goed de contractafspraken met de gemeenten waarmee zij afspraken hebben, te raadplegen.

Omdat de regel ook is dat er alleen stopberichten kunnen worden gestuurd als er een startbericht is gestuurd, geldt dat er geen stopbericht hoeft te worden gestuurd voor toewijzingen waarvoor geen startbericht is gestuurd. Het is dus belangrijk om van startberichten verzonden vóór 30 maart 2020 na te gaan of destijds bij de start zorg ook daadwerkelijk een startzorgbericht is verzonden als dat niet het geval is, wordt afgeraden om een stopbericht te sturen. Dit kan nl. leiden tot een communicatiefout met de gemeenten. Zij ontvangen dan nl. stopberichten zonder dat zij ooit een startbericht hebben ontvangen.

VOT-berichten

De tweede wijziging betreft de retourcodes die de gemeente stuurt naar aanleiding van een VOT-bericht (een Verzoek om Toewijzing). Er zijn een aantal functionele codes toegevoegd, met als doel de communicatie buiten het berichtenverkeer tussen de ketenpartijen terug te dringen. Daarnaast is er een vierde controleniveau voor binnenkomende 315-berichten toegevoegd. Op dit 4de niveau worden controles uitgevoerd die niet uitgevoerd kunnen worden op basis van informatie die binnen de standaard wordt uitgewisseld, zoals contractafspraken.

Migratiedraaiboek

Het tijdschema voor de migratie is te vinden in het Landelijk Draaiboek Migratie iWmo 2.3 en iJw 2.3 naar iWmo 2.4 en iJw 2.4, dat is gepubliceerd op www.istandaarden.nl. Hierbij is een zeer belangrijke notitie dat ‘gebroken berichtparen’ niet mogelijk zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het heen- en retourbericht in dezelfde standaard moet worden opgesteld en verzonden.

Voor zorgaanbieders is daarom het volgende van belang:

  • Op ieder ontvangen 301-bericht in de standaard 2.3 moet een 302-bericht in de standaard 2.3 worden verstuurd. Dit moet voor donderdag 26 maart 13.00 uur gebeuren.
  • Op ieder verzonden heenbericht (305 en 307) moet een retourbericht in dezelfde standaard zijn ontvangen. Heenberichten moeten zijn verzonden voor woensdag 25 maart 17.00 uur
  • Om gemeenten de mogelijkheid te bieden de ontvangen declaratie- en facturatieberichten af te handelen, te verwerken en te beantwoorden met een retourbericht, wordt geadviseerd om na woensdag 18 maart 2020 23.00 geen nieuwe declaratie- of factuurberichten (303) meer te verzenden in de berichtenstandaard 2.3.
  • Het berichtenverkeer ligt volledig stil tussen donderdag 26 maart en maandag 30 maart 13.00 uur.

Zie voor meer informatie www.istandaarden.nl. Naast het draaiboek is daar o.a. een Migratiehandreiking en een Handreiking Trajectfinanciering te vinden.

Meer informatie?