Kennis is macht, maar kennis delen is kracht.

Een uitspraak die precies past bij de visie van KEI. De kennis die medewerkers van KEI hebben, is van grote waarde; niet alleen voor onze (potentiële) klanten, maar ook voor onze collega’s binnen KEI. Deze schat aan kennis willen we niet alleen beter vastleggen, maar ook structureler met elkaar en onze klanten delen.

In 2019 hebben we binnen KEI gewerkt aan het project ‘Duurzaam bouwen’. We hebben ons in werkgroepen bezig gehouden met het verzamelen en vastleggen van de aanwezige kennis en kunde zowel binnen als buiten KEI. Hierbij hebben we onze focus gelegd op 5 diensten die KEI aanbiedt of vanaf 2020 gaat aanbieden.

  • Zorgadministratie
  • Functioneel beheer
  • Administratieve organisatie
  • Ondersteuning bij een ECD-transitie
  • Shared Service Center

Voor deze diensten heeft KEI kenniskaarten ontwikkeld, zowel voor intern gebruik, om de kennis intern vast te leggen en te vermeerderen, als voor extern gebruik, voor onze klanten en andere geïnteresseerden. In het eerste kwartaal van 2020 zullen de kenniskaarten op onze website worden gepubliceerd. Houd hiervoor onze berichtgeving in de gaten!

Over de ondersteuning bij een ECD-transitie kunt u alvast lezen verderop in deze nieuwsbrief, in het interview met onze collega Jacqueline Oskamp, die deze ondersteuning al volop levert.

Naast het vastleggen en ontwikkelen van onze eigen kennis en het delen van deze kennis in onze opdrachten, biedt KEI i.s.m. HBO Drechtsteden een Post-bachelor Zorgadministratie aan. Meer informatie hierover is vinden op www.hbodrechtsteden.nl . Daarnaast zal de KEI Academy in 2020 verder worden ontwikkeld. Via de nieuwsbrief en onze website kunt u alle ontwikkelingen volgen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.