Quickscan: Is uw zorgadministratie klaar voor 2021?

  Deze quickscan geeft een globaal beeld van de veranderingen per 01-01-2021. Na het doorlopen van deze quickscan heeft u een beeld waar u staat in de voorbereidingen naar de jaarovergang.

  WMO/JW release 3.0 per 1 januari 2021

  Bent u op de hoogte van de wijzigingen in de berichtenstandaarden?
  JaNiet van toepassingNee
  Zijn uw toewijzingen geschikt voor release 3.0 van de iStandaarden?
  JaNiet van toepassingNee
  Is uw administratie en zijn uw processen gereed om over te gaan naar de nieuwe wijze van declareren?
  JaNiet van toepassingNee
  Heeft u contact gezocht met de gemeente(n) om deze release soepel te laten verlopen?
  JaNiet van toepassingNee
  Kan uw softwareleverancier de wijzigingen uit deze release tijdig realiseren in uw softwareapplicatie?
  JaNiet van toepassingNee

  WLZ nieuwe release 2.2 per 1 januari 2021

  Bent u op de hoogte van de wijzigingen in de berichtenstandaard en de impact hiervan op uw processen?
  JaNiet van toepassingNee
  Bent u op de hoogte van de wijzigingen in de beleidsregels en declaratiecodes?
  JaNiet van toepassingNee
  Heeft u WMO-cliënten in zorg die vanaf 1 januari 2021 overgaan naar de WLZ?
  JaNiet van toepassingNee
  Weet u dat de subsidieregeling extramurale behandeling wijzigt per 1 januari 2021?
  JaNiet van toepassingNee

  Wet Zorg en Dwang

  Het jaar 2020 is een overgangsjaar, zijn de processen, rollen en verantwoordelijkheden inmiddels goed belegd binnen uw zorgorganisatie?
  JaNiet van toepassingNee
  Is de registratie van de Wet Zorg en Dwang binnen uw ECD goed ingericht?
  JaNiet van toepassingNee

  Als u alle bovenstaande vragen met Ja heeft kunnen beantwoorden dan bent u goed op weg naar een soepele jaarovergang. Heeft u één of meerdere vragen met Nee beantwoord of twijfelt u nog dan kunt u misschien hulp of ondersteuning gebruiken. Neem dan gerust contact met ons op. Samen met u gaan we kijken op welke wijze onze specialisten u zouden kunnen ondersteunen.