Hoofd- en onderaanneming: Focus en controle

Zorginkoop krijgt in het Sociaal Domein en in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) steeds meer aandacht. Het zorglandschap verandert. Steeds vaker worden er andere strategische keuzes gemaakt. Gemeenten werken bijvoorbeeld met minder contractpartners dan voorheen. Dat betekent dat in het Sociaal Domein zorginstellingen meer gedwongen worden om hoofd- en onderaannemingen af te sluiten. Daarnaast zorgt de opkomst van (kleine) gespecialiseerde zorginstellingen ervoor dat instellingen in de regio zorg gaan uitbesteden aan deze nieuwe instellingen. Deze zijn lang niet altijd gecontracteerd bij de gemeente of het zorgkantoor.  Zorginstellingen sluiten dus een overeenkomst met andere aanbieders in de regio om hun diensten aan te bieden.

Splitsen of maatwerk?

Waar in de WLZ in veel gevallen nog een mogelijkheid is om de toewijzing van de cliënt te splitsen, ontbreekt deze optie vaak in het Sociaal Domein en dat zorgt er voor dat er minder mogelijkheden zijn om cliënten maatwerk aan te bieden. Daardoor wordt er (al dan niet gedwongen) gekozen voor een hoofd- en onderaannemerschap.

Deze opkomende vorm van financiering stelt zorginstellingen ook voor nieuwe uitdagingen. Veel instellingen worstelen met vragen als: Hoe houd ik overzicht in alle contracten en tariefafspraken? Wie is verantwoordelijk voor het registreren van de geleverde zorg? Hoe zorg ik er als hoofdaannemer voor dat ik alle geleverde zorg ook correct declareer? Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg en hoe monitor je dat goed? Wie binnen mijn organisatie zorgt voor de financiële afhandeling en het controleren van de facturen ten opzichte van de registratie? Hoe zet ik een dergelijke controle op? Wat doen we bij het optreden van verschillen tussen registratie en de factuur? Waar moeten we rekening mee houden in deze periode van corona?

Bij de instellingen waar we mee samenwerken, komen we regelmatig dergelijke vraagstukken tegen. Dit vraagt om een kritische blik op het interne proces en goede samenwerking tussen de hoofdaannemer en onderaannemer, maar ook tussen de hoofdaannemer en financiers.

Webinar

We zijn druk bezig met het voorbereiden van een webinar waarin alle bovengenoemde vragen en meer behandeld worden. Het webinar is bedoeld om zorgaanbieders handvaten te geven die zij kunnen gebruiken om tot goede contractafspraken te komen, maar ook kunnen zorgen voor een juiste, volledige en tijdige registratie en facturatie van de geleverde zorg. Na het webinar weet je als zorgaanbieder waar jouw focus en controle moet aanbrengen in het proces. Beide organisaties moeten daardoor meer ‘in control’ komen op de processen rondom hoofd- en onderaanneming. Alles zodat de cliënten daar geen hinder van ondervinden en we hen de beste zorg kunnen blijven leveren.

Wil je meer weten over dit onderwerp of wil je eens in gesprek met één van onze adviseurs om de uitdagingen van jouw organisatie te bespreken, schrijf je dan in voor het webinar en neem contact met ons op!

Naar aanleiding van het webinar hebben we een whitepaper geschreven.

Whitepaper