Quickscan: Hoe lang wilt u op uw geld wachten?

De NZa heeft de compensatiemogelijkheden voor de gederfde inkomsten en gemaakte kosten in verband met Covid-19 gepubliceerd. Als zorgorganisatie bent u ongetwijfeld geraakt door de gevolgen van Covid-19 in 2020. Maar wellicht ziet u door de bomen het bos niet meer, wordt het allemaal erg gecompliceerd en omvangrijk om het feitelijke beeld boven tafel te krijgen.

Wat mag wel en wat mag niet. Wilt u deze compensatie al ontvangen via het herschikkingsformulier die vóór 1 november 2020 ingediend moet worden? Of wacht u tot de nacalculatie 2020 die dan ongeveer augustus 2021 wordt betaald? Of is er een combinatie mogelijk?

Om antwoord te kunnen krijgen op deze vragen voor uw organisatie en de financiële consequenties in beeld te krijgen, hebben we een “Quickscan Covid-19” ontwikkeld die snel toe te passen is binnen uw organisatie. Na het doorlopen van onderstaande vragen krijgt u een idee van uw huidige situatie.

  WLZ
  Bent u op de hoogte welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen?
  JaNiet van toepassingNee
  Is de omzetderving vanuit het geautomatiseerde systeem te genereren?
  JaNiet van toepassingNee
  Vind er in de financiële administratie een vastlegging plaats van de extra gemaakte kosten?
  JaNiet van toepassingNee

  Zorgverzekeringswet
  Bent u op de hoogte van de beleidsregel van de NZa over Covid-19?
  JaNiet van toepassingNee
  Is er een berekening gemaakt van de continuiteitsbijdrage en hierover contact gelegd met de zorgverzekeraars ?
  JaNiet van toepassingNee
  Zijn de meerkosten in beeld gebracht?
  JaNiet van toepassingNee

  WMO
  Bent u op de hoogte van de Covid-19 regelingen van de gemeenten of regio’s?
  JaNiet van toepassingNee
  Weet u welke stappen er genomen moeten worden om tot een berekening van de mogelijke vergoeding te komen ?
  JaNiet van toepassingNee

  Als u alle bovenstaande vragen met Ja heeft kunnen beantwoorden dan heeft u een goed beeld van de mogelijkheden om de extra kosten als gevolg van het uitbreken van Covid-19 vergoed te krijgen.
  Heeft u één of meerdere vragen met Nee beantwoord of twijfelt u nog dan kunt u misschien hulp of ondersteuning gebruiken. Neem dan gerust contact met ons op. Samen met u gaan we kijken op welke wijze onze specialisten u zouden kunnen ondersteunen.