Chris Rupke van RIBW Overijssel ‘Financiering in tijd van Corona’

Het Rijk en de VNG hebben een duidelijke brief geschreven als het gaat om de financiering van zorg vanuit de WMO en Jeugd. Alles is er op gericht om in financieel opzicht voor 100% ‘het zorglandschap in stand te houden’. Het Corona virus mag niet leiden tot een val in omzet, een eventuele daling wordt door de gemeentes aangevuld tot 100%. Dit leidt voor ons als RIBW Groep Overijssel tot twee belangrijke acties.

Ten eerste, de zorg aan onze cliënten als het gaat om Beschermd Wonen, Ambulant en Dagbesteding zo veel als mogelijk, ook met de nodige creativiteit, in stand houden. De registratie van deze zorg is nog steeds zoveel mogelijk hetzelfde en aangepast waar nodig.

De tweede actie betreft de afstemming met de gemeentes dat de afwikkeling van de financiering en de verantwoording daarover, daadwerkelijk in overeenstemming is met de brief van het Rijk en de VNG. Een hele opgave aangezien wij met 23 gemeentes die ook hun eigen afwegingen hebben, deze afstemming mogen doen. In het proces zoals hiervoor beschreven zijn de Cliëntenadministratie en Business Control van groot belang. Zij spelen een cruciale rol in het hart van deze financiële administratieve processen. Kort op de bal monitoren hoe de registratie afspraken uitpakken in het ECD en de financiële administratie. Daarop volgend bewaken dat de financiering door de gemeentes in overeenstemming is met de landelijke afspraken. De collega’s in het primaire proces zijn onze helden in de front linie bij de cliënt. Wij van Bedrijfsvoering mogen onze rol vervullen als het gaat om de financiële continuïteit van zorg. Kortom, ook hier geldt weer ‘Samen tegen Corona’.

Auteur: Chris Rupke

Concerncontroller en Manager Bedrijfsvoering

RIBW Groep Overijssel