Ronald Vermeulen Consulent

Ronald Vermeulen

“Een oplossing vinden voor een probleem is niet moeilijk, maar het vinden van een passende oplossing is minder eenvoudig”

Kennis is macht, maar het delen van kennis geeft zoveel meer voldoening

Ik ben in staat tot het snel doorgronden van processen, heb een analytisch denkvermogen, en daardoor in staat om een gedegen advies te geven. Ik denk hierbij niet in problemen, maar in oplossingen. Mijn visie: een advies geven zonder zelf het proces te kennen én zonder de betrokkenheid van de medewerkers in dat proces, kan niet. Ik wil werkbare oplossingen aandragen, waarbij de keuze altijd in samenspraak met de opdrachtgever plaatsvindt. Met andere woorden ik kies voor “maatwerk”. Het delen van kennis met de medewerkers van de opdrachtgever is daarbij mijn drijfveer.

Consulent care

Als consulent ben ik gespecialiseerd in informatiemanagement, (financial) control, en het optimaliseren van (administratieve) processen, waarbij Lean en KISS basisbegrippen zijn. Ik ben specialist in de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdwet (RIBW en VG), maar beschik ook over voldoende ervaring met andere wet- en regelgeving. Naast mijn werkzaamheden als senior consulent, ben ik tevens met veel plezier teamleider voor een deel van onze consulenten van KEI.

Modelbouw, een prima uitlaatklep

In mijn vrije tijd geniet ik van het bouwen van plastic schaalmodellen, waarbij ik probeer om de historie van de Koninklijke Luchtmacht om te zetten in levensechte kleine miniaturen. Ook hierin kan ik weer mijn passie kwijt in het verzamelen van kennis en het delen hiervan met mijn modelbouwvrienden.