Janneke den Hollander Consulent

Janneke den Hollander

Als consulent van KEI ben ik breed inzetbaar binnen uw organisatie. Mijn ervaring loopt uiteen van de ondersteuning van cliëntenadministraties bij de dagelijkse werkzaamheden, met name verwerking van declaratie uitval en afkeur, tot het uitvoeren van een interne controle en van PGB/verkoop facturatie tot procesoptimalisatie. Bij de meeste zorgorganisaties werk ik met de Wlz, Wmo en WJz, daarnaast ben ik ook bekend met de Zvw en de GRZ.

Een nieuw softwarepakket maak ik mij snel eigen en ik zie het als een uitdaging om bij een, voor mij, nieuwe organisatie mijn weg te vinden. Door verder te kijken dan het bereik van de opdracht hoop ik te bereiken dat onze klanten ook na afloop van de opdracht nog langdurig profijt hebben van mijn inzet. Hierbij vind ik het belangrijk om, als er zich een uitdaging of probleem voordoet niet alleen op zoek te gaan naar een oplossing hiervoor, maar eerst uit te zoeken wat de oorzaak hiervan is. Met het wegnemen van de oorzaak is niet alleen het huidige probleem opgelost, maar voorkomen we ook dat het probleem later, al dan niet in een andere situatie, de kop weer opsteekt.

Naast mijn werkzaamheden voor KEI zet ik mij graag in als vrijwilliger binnen het turnen. Tijdens het wedstrijdseizoen ben ik actief in de wedstrijdorganisatie en als jurylid. Daarnaast ben ik sinds mijn eerste keer als deelnemer verknocht aan de KNGU-zomerkampen. Diverse voorbereidingen gedurende het jaar leiden tot een topweek in de zomervakantie. Tijdens deze week zet ik mij als recreatie- of gymstaflid in om zowel de deelnemers als de leiding een onvergetelijke week te bezorgen.