Horizontaal toezicht; minder administratieve lasten én minder risico’s

Kees Hummelen, senior consulent KEI Expert in de zorg, ziet grote voordelen bij het toepassen van horizontaal toezicht voor de zorg.  Op dit moment wordt dit vooral toegepast in ziekenhuizen en de GGZ. Tijdens de regiobijeenkomst van het iSociaal Domein, op 15 maart j.l. pleitte hij voor een betere afstemming tussen zorgaanbieder en gemeente met als doel de rol van de accountant te verminderen. Het middel om dit te bereiken is de inzet van “Horizontaal toezicht’.

Horizontaal toezicht

Het principe van horizontaal toezicht is, dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen verantwoordelijkheid nemen voor een juiste besteding van zorguitgaven.

Voordelen horizontaal toezicht:

  • Minder administratieve lasten;
  • Betere relaties met financiers;
  • Meer grip op risico’s;
  • Interne controle plan.

Onderdeel van het verbeteren van de interne controle is het opstellen van het intern controle plan.
Welke (grootste) risico’s loopt een zorginstelling als het gaat over de opbrengsten? Dit is een belangrijke vraag bij het opstellen van het intern controleplan en de werkzaamheden van verbijzonderde interne controle.
Op de website horizontaaltoezichtzorg.nl  is de landelijke risicolijst 2018 opgenomen. Deze lijst is nu nog gericht op ziekenhuizen maar zeker ook toepasbaar voor de andere sectoren in de zorg.

Van interne controle naar horizontaal toezicht

Een goede interne controle is een voorloper van horizontaal toezicht. Kees Hummelen heeft hiermee bij verschillende zorgorganisaties ervaring opgedaan. Dit heeft aantoonbaar geleidt tot minder fouten in de declaraties. Een volgende stap is het horizontaal toezicht. In gesprekken met zorgverzekeraars is dit al onderwerp van gesprek geweest.