top of page
you-x-ventures-0K7GgiA8lVE-unsplash.jpg

ECD implementaties

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Deze ontwikkelingen stellen ons in staat om steeds meer informatie op een eenvoudige wijze te verzamelen, te analyseren en toe te passen.  Daarnaast worden het gebruik van deze informatie steeds meer aan regels gebonden om misbruik van deze informatie te voorkomen.

Het automatiseringslandschap in de zorg verandert mee doordat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën zoals; eHealth, mobile, Internet of Things, Big Data enz.

Wij merken dat de veranderingen ook in zorgland aanwezig zijn doordat KEI regelmatig wordt benaderd om ondersteuning te leveren bij de transitie van een oud naar een nieuw ECD.


Meerwaarde bij ondersteuning ECD implementatie

  • Begeleiding en ondersteuning bij het volledige traject; van inventarisatie, selectie tot implementatie;

  • KEI beschikt over de unieke combinatie van kennis van wensen en eisen van de organisatie én kennis van ICT;

  • KEI heeft ruime ervaring met ECD transities bij diverse organisaties;

  • Alles in één hand: projectmanagement, advies én training door één partij;

  • KEI voor optimale administratieve lastenverlichting voor uw zorgmedewerkers.

LinkedIn_logo_paars.png

Janneke den Hollander

Consulent

Janneke den Hollander

Onze expertises

Focus op het oude systeem

KEI consulenten houden zich bezig met het up-to-date houden van de registratie in het oude systeem (declaratie / facturatie) of het ondersteunen c.q. volledig overnemen van het applicatiebeheer. Uw medewerkers kunnen zich hierdoor focussen op de implementatie van het nieuwe pakket en KEI consulenten zorgen voor de continuïteit van het primaire proces binnen uw organisatie.


Daarnaast kunnen KEI consulenten ook de data in het oude systeem opschonen zodat een goede gegevensoverdracht naar het nieuwe systeem is gewaarborgd; immers ‘garbage in, is garbage out’.


Focus op het oude én het nieuwe systeem

Naast het overnemen van de taken zoals hierboven beschreven, ondersteunen KEI consulenten bij de inrichting en implementatie van het nieuwe ECD. Wij hanteren hierbij het zorgproces als basis. Onze ervaring binnen de zorg heeft tot op heden bij al deze trajecten zijn toegevoegde waarde bewezen. KEI consulenten hebben niet alleen kennis van de geldende wet- en regelgeving maar ook de kennis van het zorgproces per zorgtype of financieringsvorm. Daarbij komt de ervaring met diverse systemen ons goed van pas. Bij diverse zorginstellingen zijn KEI consulenten ook na de implementatie betrokken geweest bij het ondersteunen van het registratie- en declaratie proces en ook bij het trainen van medewerkers in het gebruik van het nieuwe systeem.


Procesoptimalisatie

Tijdens het implementatietraject wordt vaak onvoldoende aandacht besteed aan optimalisatie van het proces. Reden hiervan is dat in 90% van de gevallen implementatie van het nieuwe ECD plaats vindt op basis van de bestaande processen. Of doordat er wordt gekozen voor een inrichting van de processen die wordt afgedwongen door de applicatie. In beide situaties is het verstandig een update van het proces te heroverwegen. KEI heeft ruime ervaring met procesoptimalisatie. Het is belangrijk om vanaf het begin goed van start te gaan met een nieuw ECD. Dit is daarom een goede gelegenheid om ook uw interne processen op de schop te nemen en te verbeteren!

bottom of page