Procesoptimalisatie

KEI biedt ondersteuning bij procesoptimalisatie in uw organisatie.
Wij hanteren hiervoor verschillende methodieken zoals Lean. Onze consulenten hebben een ruime ervaring en kennis over de zorg. We overzien processen en kunnen deze makkelijk in kaart brengen. We functioneren daarbij op verschillende gespreksniveaus. Van management tot secretarieel. Samen met u stellen we een plan van aanpak op. Desgewenst begeleiden wij ook de implementatie. Zo komt u tot een efficiëntere bedrijfsvoering en kunt u kosten besparen.

Procesoptimalisatie kan in verschillende situaties worden toegepast:

  • Implementatie van een nieuw ECD
  • Samenbrengen van verschillende organisaties of afdelingen
  • Veranderende eisen op basis van wet- en regelgeving

Bent u op zoek naar ondersteuning bij een andere situatie? Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat wij in uw specifieke situatie voor u kunnen betekenen.

Contact »

 

De KEI aanpak bij procesoptimalisatie

  • Het proces wordt samen met de betrokken medewerkers opgesteld en geldende wet- en regelgeving, inclusief afspraken gemaakt met financierders van de zorg, worden in het proces geïncorpereerd.
  • Door de medewerkers te betrekken bij het proces is het draagvlak voor de verandering gelegd.
  • Bij het beschrijven van het proces kunnen meteen de controle- en signaleringslijsten gedefinieerd worden, die de diverse functie-groepen kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden nogmaals duidelijk beschreven en belegd. Een bijkomend effect van het voorgaande is dat er ook een autorisatiematrix opgesteld kan worden die als basis kan dienen voor de autorisaties binnen het (nieuwe) systeem. Daarmee is aan aan één van de eisen van de AVG voldaan.

 

 

Deze klanten hebben wij ook geholpen