Van taak- naar resultaatgericht

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. De zorgvraag neemt toe en verandert bovendien sterk, terwijl de financiële ruimte afneemt. Dit betekent dat er meer gestuurd moet gaan worden op de output, het resultaat en de verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het gewenste resultaat en de output te benoemen. KEI heeft ruime ervaring bij het begeleiden van dit proces.

De voordelen voor uw organisatie

  • Onze aanpak is altijd projectmatig, we staan buiten de lijn en de ‘waan van de dag’.
  • KEI consulenten kennen de zorg goed en  komen vaak zelf uit de zorgpraktijk.
  • De veelvoorkomende knelpunten tussen afdelingen zijn bij ons bekend.
  • Medewerkers krijgen meer waardering voor elkaar.

 

Deze klanten hebben wij ook geholpen