top of page
you-x-ventures-0K7GgiA8lVE-unsplash.jpg

Cliëntadministratie

Door de continue wijzigende wet- en regelgeving én de transitie in de zorg naar het sociaal domein is de werkdruk bij de cliëntadministratie verhoogd. Daarnaast is het belang van een goed functionerende cliëntadministratie toegenomen door de onder druk staande financiering.


KEI ondersteunt uw cliëntadministratie

waar en wanneer het nodig is.


KEI consulenten hebben kennis en ervaring opgedaan bij grote, en kleine zorginstellingen op het gebied van Wlz, Wmo, Jeugdzorg en GGZ. Hierdoor zijn we breed inzetbaar.  Bijvoorbeeld bij verlofvervanging, voor extra inzet binnen het declaratieteam of secretariële taken die u aan ons kunt toevertrouwen.  Wij kunnen u ook helpen de processen binnen de cliëntadministratie te verbeteren. In het verleden heeft dit geleid tot significante afname van het aantal afkeuringen en dus geleid tot hogere inkomsten.


De voordelen voor uw Cliëntadministratie

  • KEI consulenten zijn direct inzetbaar door ruime kennis en ervaring van (zorg)applicaties.

  • KEI consulenten zijn snel productief! Met de basisinformatie van uw organisatie op het gebied van communicatie en bestandsstructuren kunnen de consulenten snel aan de slag.

  • KEI consulenten hebben een brede kennis van Wmo, Wlz, GGZ en Jeugdwet.

  • KEI consulenten zijn bekend met de werkwijzen van gemeenten en zorgkantoren en kunnen dit vertalen naar de ingevoerde/verwerkte zorg in de applicaties.

  • KEI consulenten dragen hun kennis en ervaring graag over aan uw medewerkers, zodat deze zelfstandig aan de slag kunnen.

Onze expertises

Van registreren naar controleren

Cliëntadministratie is een arbeidsintensieve bezigheid, waar soms (onnodig) veel tijd in gaat zitten. De consulenten van KEI kunnen u helpen om niet alleen de administratie op orde te krijgen, maar ook te zorgen dat alles minder tijd in beslag neemt. We beschrijven nauwkeurig de processen voor u, die voor uw situatie het beste werken. Uiteraard begeleiden we u ook bij het uitvoeren en denken wij mee over verdere mogelijkheden tot verbetering. Op deze manier wordt niet alleen uw huidige administratie accurater, maar zorgen we er samen voor dat deze in de toekomst verder kan worden geoptimaliseerd.  Alles begint immers met een zorgvuldige administratie.


Verminderen afkeur in declaraties

Onze KEI  consulenten hebben ruime ervaring met het verwerken van declaratie-retourberichten van zorgkantoren en gemeenten. Door deze ervaring en kennis kunnen we afkeur snel en effectief oplossen en terugdringen. Ook uitval vooraf kan door onze consulenten worden geanalyseerd en opgelost.  Naast significante tijdsbesparing zullen opbrengsten hierdoor toenemen. Vanzelfsprekend zullen onze consulenten ook met u mee denken om afkeur in de toekomst verder te voorkomen. Wij treden daarbij op als sparringpartner, zowel intern binnen uw organisatie, als extern in overleg  met het zorgkantoor en de gemeenten.


Garanderen continuïteit cliëntadministratie

KEI consulenten zijn flexibel inzetbaar bij (tijdelijke) afwezigheid van uw medewerkers in verband met bijzonder verlof, langdurige ziekte of vakantie.  Door onze ruime kennis en ervaring bij verschillende organisaties en met verschillende ECD’s zorgen wij ervoor dat het dagelijkse werk op de cliëntadministratie, zonder problemen door kan gaan. Het verwerken van de zorgtoewijzingen, mutaties, mail en telefoon zijn een kolfje naar onze hand. Signaallijsten afwerken en het verwerken van retourinformatie? Laat dat maar aan ons over! Dat bespaart u zorgen en energie, die u dan weer kunt steken in het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.


Wet- en regelgeving

Wmo, Wlz, ZVW en Jeugdwet kennen geen geheimen voor ons. Door onze diepgaande kennis van wet- en regelgeving kunnen we ons werk snel, accuraat en efficiënt doen. We kunnen direct voor u aan de slag.  Wanneer nodig verzorgen wij scholing over dit onderwerp voor uw medewerkers.  Zo voldoet uw administratie altijd aan de meest actuele wet- en regelgeving.

bottom of page