Terug naar DigiMVI, terug naar de eenvoud!

Digitale Maatschappelijke Verantwoording

Kent u het nog? De Digitale Maatschappelijke Verantwoording. Een document op het internet waar zorgorganisaties al de informatie van onze organisatie  informatie in konden zetten. Daarna konden allerlei instanties en organisaties informatie opvragen bij DigiMV in plaats van bij de zorgorganisatie.

Dat was best een mooi systeem, we waren goed op weg naar een eenvoudige, integrale verantwoording.

En toen kwam de decentralisatie

Een goed idee voor de burger die zorg of ondersteuning nodig heeft!
Helaas is ook de administratieve eenvoud met het badwater weggegooid.

Nu zien we een tendens om weer terug te gaan naar (i)standaarden, eenduidige manieren van afspraken maken en verantwoording afleggen. We zijn weer op de goede weg. Nu doorzetten en alle betrokkenen mee zien te krijgen.

Hoe kunnen we nog een grote slag maken?

Mijn voorstel is om  de jaarrekening als enige verantwoordingsdocument te bestempelen.
We voegen bijlagen aan de jaarrekening toe met de productie:

per zorgwet: ZVW, WLZ, WMO, JW, DJi en per financier, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, jusititie

De accountant van een zorginstelling  kijkt veel beter naar de jaarrekening dan naar een productieverantwoording voor een gemeente!

Die jaarrekening zetten we dan ook op DigiMV (of op jaarverslagenzorg.nl) en vullen de cijfers in een portal in (doe we nu ook al voor de nacalculatie).
Betrokkenen kunnen dan daar hun detailinformatie vandaan halen.

Dan zijn we af van alle losse uitvragen van betrokken zorgkantoren, gemeenten en anderen.

Terug naar de eenvoud, terug naar de kern

Dan kunnen we het geld dat overblijft steken in de mensen die het echte werk doen voor onze cliënten!